Beskrivning

Red Line Oil LightWeight Racing ATF,

Art.nr. 30240

Fullsyntetisk ATF-olja PAO-baserad med mycket stabila egenskaper avsedd för bl a Powerglide och Turbo 400 i Drag Racing applikation. LightWeight Racing ATF har mycket hög temperatur- och viskositetstabilitet tillsammans med optimerade friktionsegenskaper för bästa möjliga växlingskvalitet. Rekommenderas till växellådor som är kopplade till turbo- och kompressormotorer. Ersätter hydrauloljor samt andra icke ATF produkter som används för att undvika temperaturproblem. Oljans låga viskositet ger högre verkningsgrad för bättre tider och högre fart. Förbättrad avkylning ger bättre hållbarhet på lameller, transmissioner och tätningar. Den starka oljefilmen leder till bättre hållbarhet. Oljan är blandbar med andra typer av ATF-produkter.

LightWeight Racing ATF uppfyller och överträffar kraven för: Bruno/Lencodrive Converters, Chrysler TF727, Ford TYPE F,
Ford M2C33F, GM TH350, GM TH400, Lenco/B&J Planetary Trans, Powerglide.

För mer info; klicka här.

Egenskaper:

Vis@100°C: 4,74

Vis@40°C: 21,46

Viskositetsindex: 140

Flytpunkt, °C: -50

Brookfield Vis@-40°C: 75