Beskrivning

Red Line Oil RL-700.

Art.nr. 90405

RL-700 Racing Brake Fluid är speciellt utformad för att erbjuda bästa möjliga prestanda i racingapplikation där extremt höga temperaturer förekommer. För bäst resultat så rekommenderas att man dränerar bromssystemet från gammal/dålig vätska vid bromsoket för race. Detta är särskilt viktigt vid höga omgivningstemperaturer och/eller hög luftfuktighet. Blanda inte med andra vätskor då RL-700:s prestanda då försämras. RL-700 uppfyller och överträffar specifikationen för U.S. FMVSS No.116 DOT 4.

Tekniska Egenskaper:

Torrkokpunkt: 335°C
Våt kokpunkt: 205°C