Beskrivning

Red Line Oil TwoStroke Smokeless oil.

Art.nr. 40072

Alla Red Lines tvåtaktsoljor utvecklar väldigt lite rök, men med Smokeless finns i praktiken ingen rökutveckling alls. De syntetiska ingredienserna sönderdelas fullständigt i förbränningsprocessen och lämnar inga petroleumbaserade föroreningar. Oljans höga termiska stabilitet leder till kraftigt förbättrad smörjning med renare tändstift, kolvringar, kolvar och avgasportar. Oljefilmsstyrkan ger förbättrad prestanda och ökad livslängd på motorns lagringar. Den rekommenderas till motorer där rökutveckling är ett problem; Smokeless ska inte användas i utombordsmotorer.

För mer info klicka här.