Beskrivning

Red Line Oil Two-Stroke Snowmobile Oil.

Art.nr. 40062

En poly-ol-esterbaserad snöskoterolja för tvåtaktsmotorer. Biologiskt nedbrytbar. Utvecklad för att reducera avgasdoft ur snöskotermotorer. Utmärkta kallegenskaper. Flyter ner till -40°C. Oljans höga vidhäftnings- & krypförmåga eliminerar risk för korrosion vid säsongsförvaring. Utvecklad för att även kunna användas i de senaste direktinsprutade tvåtaktsmotorerna med separat oljeinsprutning, t ex E-Tec. Oljan ger en mycket ren förbränning med mycket låga halter av förbränningsrester. Detta ger renare kolvar och avgasventiler för maximal prestanda under lång tid. SnowMobile Oil ger också en mycket lägre slitagenivå än konventionella tvåtaktsoljor.

För mer info; klicka här.