Beskrivning

Red Line Oil 20WT Race Oil.

Art.nr. 20060.

Esterbaserad olja utvecklad för racingmotorer där effektuttaget är av stor vikt. Oljan är formulerad för att minimera friktion. Vilket gör det möjligt att få ut mer nyttig effekt på drivhjulen. Att montera en oljepump med hög effekt gör det möjligt att använda oljor med lägre viskositet för att nå bättre verkningsgrad. Esterbasen är både stabilare och starkare än andra oljebaser och kan därför hantera bränsleutspädning på ett bättre sätt än andra kvaliteter av olja. Kan användas med mycket längre bytesintervaller jämfört med andra oljor av samma viskositet. Halten av ZDDP är extremt hög, 2250 ppm, för att reducera slitaget i motorn till ett minimum. 20WT Race Oil ger bättre skydd vid start, lägre oljetemperatur och en högre renhet än andra raceoljor på marknaden. Används ofta i motorer som inte har så höga effektuttag, såsom Mazda Miata (MX-5). 20WT Race Oil är samtidigt en mycket populär produkt i fyrtaktsmotorer avsedda för go-karts. Så som Yamaha/Burns, Briggs Animal, Honda GX-160 & GX-200, Kohler och Clones.

OBS! Endast avsedd för tävlingsbruk. Skall INTE användas i gatbruk med förlängda bytesintervaller.

För mer info; klicka här.

Typiska egenskaper:

SAE Viskositet:  5W20

Vis@100ºC, cSt:  7,6

Vis@40ºC, cSt:  44

Viskositetsindex:  139

CCS Viskositet, Poise@ºC:  30@-25ºC

Flytpunkt, ºC:  -50

Zink, ppm:  2250

Fosfor, ppm:  2400

NOACK avdunstningstest, 1h@250ºC, %:  6