Beskrivning

Red Line Oil Like Water® Suspension Fluid.

Art.nr. 60020

Like Water® har en överlägsen skjuvstabilitet jämfört med de flesta kända vätskorna på marknaden. Vätskans temperaturstabilitet och förmåga att reducera driftstemperaturen ger minskad dämp-fading jämfört med övriga produkter på marknaden. Minskar risken för skumning samtidigt som den smörjer tätningarna för bättre precision. Det minskade slitaget ger bättre livslängd på komponenter. Red Line Oil:s Suspension Fluids kan blandas med varandra för att nå mellanliggande viskositeter.                                                                                                                                                                                                                                            Like Water® har minsta möjliga viskositetsförändring av alla tillgängliga vätskor på marknaden. Vätskan fungerar också under längre serviceperioder än andra produkter.

För mer info; klicka här.

Egenskaper:

vis@100°C,  cSt:  2,34

vis@40°C, cSt:  4,0

Viskositetsindex:  800

Fryspunkt °C:  -50