Beskrivning

Red Line Oil Power Steering Fluid,

Art.nr. 10101

Ett av bilens sämst underhållna smörjsystem är styrservoanläggningen. Med den fullsyntetiska, esterbaserade, styrservovätskan – Power Steering Fluid – får du ett extremt bra skydd mot slitage, överhettning och teknisk nedbrytning. Det leder till att du får både längre livslängd, minskat slitage och bättre effekt i servoanläggningen. Vätskans mycket höga vidhäftningsförmåga förhindrar att skador uppkommer på servopump vid mycket låg vätskemängd.
Red Line Oil Power Steering Fluid skyddar effektivt tätningar och förhindrar uppkomsten av läckage. Oljans bevisat goda smörjegenskaper och höga stabilitet förhindrar även uppkomsten av huggande och ryckande
rörelser i ratten. Dess mycket höga temperaturstabilitet förhindrar problem med kokande servovätaska.
Red Line Oil Power Steering Fluid passar till alla servoanläggningar utom Honda, eller servosystem som är integrerade med nivåreglering som t ex Citroen samt till bilar med adaptiv styrning, s k aktiva krängningshämmare.

OBS! PowerSteering Fluid innehåller tillsats som rekonditionerar torra gummitätningar så att dessa återfår sin tätningsförmåga.

För bästa livslängd och funktion i styrservosystemet rekommenderas oljebyte vart 4:e till 5:e år.

För mer info; klicka här.