Beskrivning

Red Line Oil Power Steering Fluid, (Styrservoolja)

Art.nr. 10100

Ett av bilens sämst underhållna smörjsystem är servostyrningen. Med den fullsyntetiska, esterbaserade, styrservovätskan – Power Steering Fluid – får du ett skydd mot slitage, överhettning och teknisk nedbrytning som är unikt. Det leder till att bilens utrustning får längre livslängd, minskat slitage och bättre känsla i styrningen. Vätskans mycket höga vidhäftningsförmåga förhindrar att skador uppkommer på servopump även vid mycket låg vätskemängd.
Red Line Oil:s styrservovätska håller alla tätningar i nyskick och förhindrar därför uppkomsten av läckage. Oljans bevisat goda smörjegenskaper och höga stabilitet förhindrar även uppkomsten av huggande och ryckande
rörelser i ratten. Dess mycket höga temperaturstabilitet förhindrar problem med kokande servovätaska.
Red Line Oil Power Steering Fluid passar till alla servoanläggningar utom Honda, eller servosystem som är integrerade med nivåreglering som t ex Citroen samt till bilar med adaptiv styrning, s k aktiva krängningshämmare.

OBS! PowerSteering Fluid innehåller tillsats som rekonditionerar torra gummitätningar så att dessa återfår sin tätningsförmåga.

För bästa livslängd och funktion i styrservosystemet rekommenderas oljebyte vart 4:e år.

För mer info; klicka här.