Beskrivning

Red Line Oil Liquid Assembly Lube.

Art.nr. 50040

Red Line Oil Liquid Assembly Lube är en ny mera användarvänlig version av vår Assembly Lube. Den är utformad för att användas som ett smörjmedel man applicerar på alla slitageytor före montering av motorkomponenter i avsikt att minimera metall-metall kontakt när motorn startas och innan tillräckligt oljetryck och oljeflöde uppstått. Ger 3 gånger högre filmstyrka än konventionella fetter som är baserade på molybden disulfid. Möjliggör långtidsförvaring av motorkomponenter utan risk för korrosion.

Till skillnad från konventionella monteringsfetter så är Liquid Assembly Lube fullt blandbar med olja och sätter alltså inte igen oljefilter eller oljekanaler.

Det kan användas på alla smorda delar så som kamaxlar, vippor, kolvar, lager och på bult/ skruvgängor. Använd bara en liten mängd på lager- och kolvytor, för mycket kan göra det svårt att vrida runt motorn.

Använd inte Liquid Assembly Lube på avgasbultar eller andra extremt varma bultar, dessa behöver medel som motverkar kärvning.

Egenskaper:

Color Red
Timken OK Load 100+ pounds
Rust Test D1743 Pass
Rust Test 100%
Relative Humidity Pass – Two years with no rust or copper corrosion
3 Hrs @ 100°C 1B

För mer info; klicka här.