Beskrivning

Red Line Oil RL-2,

Art.nr. 10110

Dagens dieselkvalitet är ”strävare” än tidigare och samtidigt som det bildas beläggningar från bränsle och motorolja i bränslesystemet. Det här leder till ökad bränsleförbrukning, försämrad motoreffekt, knackigare gång, rökigare avgaser, ökat slitaget på pumpar och spridare och igensatta partikelfilter.

Red Lines Oil´s dieseltillsatser gör att dieselbränslet blir ”halare” samtidigt som de rengör bränsle- och förbränningssystemet. Detta leder till en effektivare förbränning med ökad effekt, mjukare motorgång, mindre slitage, lägre bränsleförbrukning och kraftigt minskad mängd av dieselpartiklar.

RL-2 väljer du som vill ha en komplett dieseltillsats främst avsedd för lastbilar, bussar, traktorer, marina motorer och entreprenadmaskiner. RL-2 kan användas i personbilar.

Red Line Oil RL-2

  • Smörjer och rengör injektorer samt bränslepumpar
  • Minskar knackningar i motorn
  • Förbättrar bränsleekonomin
  • Minskar rökgaser och dieselemissioner
  • Kraftigt reducerad mängd dieselpartiklar
  • Ökar motoreffekten
  • Tar bort vatten
  • Motverkar korrosion i bränslesystemet
  • Lämplig att använda i marinapplikation.

För mer info; klicka här.

Dosering

En flaska behandlar 800-1100 liter diesel vid kontinuerlig användning. För en snabb rengöring häll en flaska till 380 liter diesel.