Beskrivning

Red Line Oil SI-Alcohol.

Art.nr. 10140

Alkoholbaserade bränslen (E85, Etanol & Metanol) är mycket torra och sträva. Detta leder till slitage på spridare, bränslepump och inne i cylindrarna. SI-Alcohol är utvecklad för att motverka uppkomsten av slitage och korrosion även under de mest påfrestande förhållanden. Den är därför även mycket effektiv i racingapplikation. Med förbättrad smörjning får man jämnare motorgång och effektivare förbränning med mer effekt och renare avgaser. Red Line Oil SI-Alcohol är utvecklad för att fungera tillsammans med katalysatorer och kan utan risk för skador användas kontinuerligt. Till etanolmotorer med kraftigt störd motorgång rekommenderas att man tankar med bensin och tillsätter en flaska med SI-1. Därefter kan man gå tillbaka till E85 och SI-Alcohol.

Red Line SI-Alcohol •  Smörjer spridare, bränslepumpar och cylindrar. •  Minskar slitage. •  Rengör spridare • Motverkar korrosion • Skadar inte katalysatorer • Ger jämnare motorgång.

Dosering:

Använd SI-Alcohol kontinuerligt vid varje tankning för att förebygga problem med kärvande spridare och bränslepump. Blanda 1 flaska till 400 liter bränsle för normal landsvägskörning och till 200 liter vid tävlingskörning. SI-Alcohol kan användas till alla 2- och 4-taktsmotorer som körs på alkoholbränslen.