Beskrivning

Red Line Oil Diesel Fuel Biostat,

Art.nr. 10070

Eliminerar och förhindrar effektivt uppbyggnad av utfällningar i dieselbränsle. Kontaminerad luft kommer in i bränslet via distributionssystemet och med luft in i tanken när temperaturen varierar. Då upp till 1% vatten kan ackumuleras i bränsletanken på ett fordon, så kompliceras situationen. I kontaktytan mellan vatten och bränsle så ”boostas” bildningen av dessa utfällningar. Problemet har på senare tid ökat i takt med att man blandar i Biodiesel, så som RME, i bränslet. Utfällningarna kan ha lite olika skepnad, så som flytande gelé i bränslet eller som gelébeklädnad på väggarna i bränsletanken. Dessa utfällningar kan täppa till bränsleledningar och filter med försämrad motorprestanda och motorstopp som följd. Under processens gång kan även bränslets pH-värde sjunka vilket leder till korrosionsangrepp på bränslepump och spridare. Något som effektivt förhindras vid användning av Diesel Fuel Biostat.

En flaska (355ml) till 330 liter diesel stoppar all gelébildning omedelbart. Använd Red Line Oil Diesel Fuel Biostat i förebyggande syfte samt vid långtidsförvaring av bränsle. För att minska problemen med gelébildning så bör bränsletankarna hållas fria från vatten. Därför rekommenderas löpande användning av Red Line Oil WaterRemover & AntiFreeze.

Diesel Fuel Biostat

  • Effektiv mot gelébildning tankar och i bränslesystem
  • Löser sig helt i dieselbränsle
  • Fungerar även i närvaro av stora mängder vatten
  • Motverkar rost och korrosion
  • Skadar inte motordelar och bränsleslangar
Dosering

Använd 1 flaska (355ml) till 330 liter diesel för att snabbt stoppa gelébildning och 1 flaska till 700 liter diesel för löpande skydd mot geléangrepp i bränslet.